ارسال شده توسط b581102

ارسال شده توسط b581102

وبینار تخصصی بهترین شروع و ادامه زندگی، با شیرمادر پنجشنبه 28 بهمن ماه با همکاری انجمن علمی ترویج تغذیه با شیرمادر ایران در شرکت داروسازی خوارزمی برگزار شد.

وبینار تخصصی بهترین شروع و ادامه زندگی، با شیرمادر پنجشنبه 28 بهمن ماه با همکاری انجمن علمی ترویج تغذیه با شیرمادر ایران برگزار شد. وبینار تخصصی بهترین شروع و ادامه زندگی، با شیر مادر با همکاری انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر و شرکت داروسازی خوارزمی برگزار شد.

گروه های هدف این وبینار ، فوق تخصص های نوزادان، گوارش و كبد كودكان، متخصصین كودكان، متخصصین دندانپزشکی كودكان و پزشکان عمومی بودند.

  • دبیر علمی: آقای دکتر حامد شفق
  • دبیر اجرایی : خانم دکتر مژگان مظلوم

سخنرانان:

  • آقای دکتر منصور بهرامی (متخصص کودکان)
  • خانم دکتر سعیده مختاری(متخصص دندانپزشکی کودکان)
  • آقای دکتر حامد شفق (فوق تخصص گوارش کودکان)
  • آقای دکتر محمود راوری (متخصص کودکان)

برنامه وبینار:

  • سلامت و ایمنی بیشتر با ریز مغذی های شیرمادر
  • شیر مادر و دندان های سالم تر
  • نکات عملی در زمینه شیرخواران
  • نشانه های شیردهی مؤثر و موفق

پست های مرتبط

فهرست