تیم مدیریت داروسازی خوارزمی

دکتر پیمان ترحمی

مدیرعامل شرکت داروسازی خوارزمی

دکتر بهزاد مصطفوی مهر

معاونت تولید

داخلی: 388
prd.dpt@kharazmipharm.com

دکتر فرخ ارغوانی

معاونت فروش و بازاریابی

داخلی: 255
mrk.dpt@kharazmipharm.com

دکتر فرانک اکبری خرم

مدیر تولید

داخلی: 140
prd.mng@kharazmipharm.com

دکتر عبدالحسین عسکری

مدیر آزمایشگاه

داخلی: 160
qc.mng@kharazmipharm.com

جعفر ارجمند

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

داخلی: 210
hr.mng@kharazmipharm.com

مهندس بابک میثاقی

مدیر فناوری اطلاعات

داخلی: 266
cio@kharazmipharm.com

مصطفی سام

مدیر مالی و اقتصادی

داخلی: 270
acc.mng@kharazmipharm.com

مهندس سیدحسن حسینی

مدیر برنامه ریزی و انبار

داخلی: 265
pln.mng@kharazmipharm.com

دکتر ندا سعیداوی

مدیر رگولاتوری و توسعه

داخلی: 253
reg.mng@kharazmipharm.com

دکتر الهه جاوید

مدیر تحقیق و توسعه

داخلی: 270
rd.mng@kharazmipharm.com

مهندس سحرناز قازلی

مدیر طرح و برنامه

داخلی: 298
sys.mng@kharazmipharm.com

آزاده نیک نهاد

مدیر صادرات

داخلی: 240
exp.mng@kharazmipharm.com

دکتر فاطمه ولی پور

مسئول فنی

داخلی: 260
ph.rep@kharazmipharm.com

الهه جعفری

مدیر خرید خارجی

داخلی: 250
comm.mng@kharazmipharm.com

لیلا جانی پور

مدیر خرید داخلی

داخلی: 220
log.mng@kharazmipharm.com

سیده معصومه ابراهیمی

مدیر محصولات انکولوژی

داخلی: 190
onco.mng@kharazmipharm.com

مهندس بهزاد فکری

مدیر فنی مهندسی

داخلی: 230
tech.mng@kharazmipharm.com

فهرست