طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، ADR یا عارضه ناخواسته دارویی عبارت است از هر نوع واکنش زیان‌آور و ناخواسته که به دنبال مصرف دارو در دوزهای معمول جهت پیشگیری، تشخیص، درمان بیماری و یا تغییر عملکرد فیزیولوژیک بدن رخ می‌دهد. تلاش برای به حداقل رساندن ADR به شدت به اقدامات دست اندرکاران حرف پزشکی برای کاهش عوارض ناخواسته دارویی و گزارش نمودن سریع وقایع بستگی دارد. در این راستا بی شک تمامی اعضای تامین‌کننده مراقبت سلامت از طریق گزارش داوطلبانه، می‌توانند نقش بسزایی در نیل به این اهداف داشته باشند.
در صورت وجود هرگونه عوارض جانبی پس از مصرف محصولات شرکت داروسازی خوارزمی لطفا فرم زیر را جهت پیگیری تکمیل نمائید

موضوع
انتخاب تنظیمات
نام و نام خانوادگی *
این فیلد را پر کنید
سن *
این فیلد را پر کنید
وزن (کیلوگرم) *
این فیلد را پر کنید
جنسیت
انتخاب تنظیمات
شماره موبایل *
این فیلد را پر کنید
آدرس محل سکونت *
این فیلد را پر کنید
داروی مشکوک به عارضه *
این فیلد را پر کنید
نوع عارضه مشاهده شده *
این فیلد را پر کنید
سایر داروهای مورد مصرف بیمار در زمان ایجاد عارضه *
این فیلد را پر کنید
اقدامات درمانی انجام شده *
این فیلد را پر کنید
تاریخ شروع عارضه *
این فیلد را پر کنید
عارضه چه مدت ادامه داشته است؟ *
این فیلد را پر کنید
سابقه هر نوع عارضه دارویی در گذشته بیمار
این فیلد را پر کنید
سابقه بیمار (آلرژی٬ بیماری ارثی٬ نقص آنزیمی٬ بیماری فعلی٬ اعتیاد و ....)
این فیلد را پر کنید
آیا عارضه بعد از قطع مصرف دارو کاهش پیدا کرد؟
انتخاب تنظیمات
آیا بعد از تکرار مصرف دارو عارضه مجددا ظاهر شده است؟
انتخاب تنظیمات
سرانجام عارضه دارویی؟
انتخاب تنظیمات
آیا عارضه دارویی منجر به بستری شدن بیمار شد؟
انتخاب تنظیمات
یافته های پاراکلنیکی مرتبط با عارضه
این فیلد را پر کنید
توضیحات بیشتر
این فیلد را پر کنید

مشخصات داروی مشکوک به عارضه

نام دارو
این فیلد را پر کنید
شکل و قدرت دارویی
این فیلد را پر کنید
مقدار مصرف روزانه
این فیلد را پر کنید
نحوه مصرف
این فیلد را پر کنید
راه مصرف
این فیلد را پر کنید
تاریخ شروع مصرف
این فیلد را پر کنید
تاریخ پایان مصرف
این فیلد را پر کنید
سری ساخت
این فیلد را پر کنید

سایر داروهای مورد مصرف بیمار در زمان ایجاد عارضه

نام دارو
این فیلد را پر کنید
شکل و قدرت دارویی
این فیلد را پر کنید
مقدار مصرف روزانه
این فیلد را پر کنید
نحوه مصرف
این فیلد را پر کنید
تاریخ شروع مصرف
این فیلد را پر کنید
تاریخ پایان مصرف
این فیلد را پر کنید
کارخانه سازنده
این فیلد را پر کنید
سری ساخت
این فیلد را پر کنید
سوال امنیتی 21 + 14 = ?
برای ادامه، نتیجه معادله را وارد کنید
فهرست