گلوزینک

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Nutritional Agents and Vitamins Zinc Gluconate Glo Zinc®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup 35 mg/ 5 mL 120 mL

گلوزینک


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ گلوزینک
فهرست