کیدومک (گریپ میکسچر) شربت

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Herbal Gripe Mixture Kidomak®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup Multi Component 145 ml

کیدومک (گریپ میکسچر) شربت


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ کیدومک (گریپ میکسچر) شربت
فهرست