کپراکس (کاپسیتابین)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antineoplastic Capecitabine Kaprax
شکل دارویی دوز بسته بندی
F.C Tablets 500mg 120

کپراکس (کاپسیتابین)


عمومی اين دارو در درمان سرطان متاستاتيك يا موضعي سینه و سرطان متاستاتيك كولوركتال به -كار مي ‌رود.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ کپراکس (کاپسیتابین)
فهرست