کلوبانیل

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antiepileptic Clobazam Clobanyl ®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Tablet 10 mg 40

کلوبانیل


عمومی کلوبانیل (كلوبازام) براي درمان كمكي صرع در بيماراني كه به ساير دارو‌ هاي ضدتشنج پاسخ نمي ‌دهند، مصرف می شود.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ کلوبانیل
فهرست