کلسی رن (شربت)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Nutritional Agents and Vitamins Ca + Mg + Zn + D3 Calciren®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup Multi Component 200 ml

کلسی رن (شربت)


عمومی با توجه به اهمیت کلسیم در عملکرد قلب، اعصاب و سایر عضلات، در صورت بروز کمبود آن بدن با تجزیه استخوان ها کلسیم مورد نیاز خود را به دست می آورد که منجر به پوکی استخوان می شود، استفاده از کلسی رن می تواند کلسیم مورد نیاز بدن را تامین کند و از این طریق مانع تجزیه استخوان ها در دوران بارداری و یا یائسگی شود
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ کلسی رن (شربت)
فهرست