کوداک فن

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Analgesics Anti-inflammatory Drugs and Antipyretics Acetaminophen + Caffeine+ Codeine Codacphen
شکل دارویی دوز بسته بندی
Tablet 300mg/15mg/15mg 100

کوداک فن


عمومی داروی کوداک فن ترکیبی از استامینوفن ، کافئین و کدئین جهت تسکین درد است
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ کوداک فن
فهرست