پیلور سیدال (کلاریترومایسین)

پیلورسیدال (کلاریترومایسین)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antibacterial Drugs Clarithromycin Pylor Cidal®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Tablet 500 mg 20

پیلورسیدال (کلاریترومایسین)


عمومی این دارو در درمان عفونت های مجاری تنفسی، عفونت های خفیف تا متوسط پوست و بافت های نرم، التهاب گوش میانی و ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری مصرف می شود.
عوارض جانبی هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز هر يك از آن ها با پزشك خود مشورت نماييد.
مقدار و نحوه مصرف مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند . مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زير مي باشد: • عفونت مجاري تنفسي از جمله عفونت و التهاب گوش مياني ، عفونت هاي پوستي – كودكان (12- 17 سال ) 500 ميلي گرم يك بار در روز به مدت 7 الي 14 روز كه در صورت نياز و در عفونت هاي شديد مكرر (پنوموني )به ميزان 1000 ميلي گرم يك بار در روز افزايش مي يابد. – بزرگسالان: 250 ميلي گرم دو بار در روز به مدت 7 الي 14 روز ، كه در صورت نياز و در عفونت هاي شديد مكرر ( پنوموني ) به ميزان 500 ميلي گرم دو بار در روز افزايش مي يابد. • بيماري لايم : – كودكان ( 12- 17 سال ) : 500 ميلي گرم دو بار در روز به مدت 7 الي 21 روز – بزرگسالان : 500 ميلي گرم دو بار در روز به مدت 14 الي 21 روز • پيشگيري سياه سرفه : – كودكان ( 12 – 17 سال ) : 500 ميلي گرم دوبار در روز به مدت 7 روز – بزرگسالان : 500 ميلي گرم دو بار در روز به مدت 7 روز • از بين بردن عفونت هليكوباكترپيلوري : – بزرگسالان : 250 الي 500 ميلي گرم دو بار در روز 3-نحوه مصرف: در صورت فراموش نمودن مصرف یک دوز، دارو را به محض به یاد آوردن مصرف کنید. اما اگر تقریبا زمان مصرف دوز بعدی رسیده است فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر نمودن مقدار دارو در نوبت بعدی خودداری کنید.
هشدارها در صورت مشاهده موارد ذيل از ادامه مصرف دارو خودداري نماييد : – در صورت وجود حساسيت مفرط به فراورده – طولاني شدن فواصل QT – كاهش شديد ضربان قلب
کاتالوگ کاتالوگ پیلورسیدال (کلاریترومایسین)
فهرست