پالبوسیکلیب

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antineoplastic
شکل دارویی دوز بسته بندی
Capsules 125 mg 21

پالبوسیکلیب


عمومی پالبوسیکلیب در درمان سرطان پیشرفته پستان کاربرد دارد. پالبوسیکلیب یک مهار کننده برگشت پذیر کیناز وابسته به سیکلین (CDK) است. این دارو پروتئین های درون سلول بنام CDK4 , CDK6 را مهار می کند. در سرطان های سینه هورمون مثبت مهار این پروتئین ها کمک می کند تقسیم سلول ها و تولید سلول های جدید متوقف شود. این دارو پیشروی تقسیم سلول از مرحله G1 به S را مهار می کند. این موجب آهسته شدن رشد سرطان می شود. ترکیب پالبوسیکلیب با مهارکننده آروماتاز (مانند لتروزول) در مقایسه با استفاده انفرادی این داروها موثرتر است.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ پالبوسیکلیب
فهرست