500 ویتامین سی جوشان

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Nutritional supplement
شکل دارویی دوز بسته بندی
Effervescent Tablet

500 ویتامین سی جوشان


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ 500 ویتامین سی جوشان
فهرست