ویتازینک

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Nutritional Agents and Vitamins Multivitamin + Zinc Vita-Zinc®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup Multi Component 150 ml

ویتازینک


عمومی مولتی ویتامین + روی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ ویتازینک
فهرست