ویتازینک پلاس

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Nutritional Agents and Vitamins Multivitamin + Zinc +Iron Vita-Zinc®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Oral Drops Multi Component 30 ml

ویتازینک پلاس


عمومی مولتی ویتامین + روی + آهن
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ ویتازینک پلاس
فهرست