ویتاتالیس

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Nutritional Agents and Vitamins Multivitamin + Ca Vita-Talis
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup Multi Component 200 ml

ویتاتالیس


عمومی مولتی ویتامین + کلسیم
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ ویتاتالیس
فهرست