نوریز کلد (قرص)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Analgesics Anti-inflammatory Drugs and Antipyretics Acetaminophen/Diphenhydramine HCl/ Phenylephrine HCl Noriz Cold®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Tablet 500mg/5mg/15mg/2mg 60 ml

نوریز کلد (قرص)


عمومی نوریز کلد خوارزمی ضد سرفه و سرماخوردگی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ نوریز کلد (قرص)
فهرست