لناکو (لنالیدومید) 10 و 25 میلی گرم

لناکو (لنالیدومید)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antineoplastic
شکل دارویی دوز بسته بندی

لناکو (لنالیدومید)


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ لناکو (لنالیدومید)
فهرست