فولیکرون

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Nutritional Agents and Vitamins Iron+Folic acid Folicron
شکل دارویی دوز بسته بندی
Capsule 150mg/500mcg 30

فولیکرون


عمومی آهن یک عنصر ضروری و مهم برای بدن و کمک به خونرسانی به اعضای بدن است. کمخونی ناشی از فقر آهن بسیار شایع است و بسیاری از خانمها، نوجوانان، زنان باردار و ورزشکاران از این بیماری رنج می برند. مکمل های آهن برای رفع این مشکل توصیه می شود. علاوه بر این کمبود اسید فولیک نیز می تواند موجب مشکلات جبران ناپذیری در خانم های باردار شود و مصرف آن برای خانم ها در سنین باروری توصیه می شود. علاوه بر آن مصرف آن در خانم های باردار و شیرده ضروری است. فولیکرون یک مکمل مناسب برای رفع مشکل کم خونی فقر آن و رفع کمبود اسید فولیک است و می تواند نیازهای افراد را جبران کند.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ فولیکرون
فهرست