ولوتیل (استامینوفن)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Analgesics Anti-inflammatory Drugs and Antipyretics Acetaminophen Velotyl®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup 120 mg/ 5 ml 60 ml

ولوتیل (استامینوفن)


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ ولوتیل (استامینوفن)
فهرست