سیرافلکس

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Nutritional Agents and Vitamins Calcium Syruflex®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup 110 mg/ 5 ml 200 ml

سیرافلکس


عمومی شربت سیرافلکس (کلسیم) خوارزمی حاوی کلسیم گلوبیونات و کلسیم لاکتوبیونات است. کلسیم به تقویت و استحکام استخوان‌ها و دندان‌ها و تقویت سیستم ایمنی و اعصاب کمک می‌کند.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ سیرافلکس
فهرست