سرلیکس (لیدوکائین)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Local anaesthesia Lidocaine Serlix® 10%
شکل دارویی دوز بسته بندی
Topical Spray 10 mg/dose 20 ml

سرلیکس (لیدوکائین)


عمومی اسپری سرلیکس (لیدوکائین) خوارزمی ، داروی بی حسی موضعی از نوع آمینو اسیدی است.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ سرلیکس (لیدوکائین)
فهرست