زی سل (زینک سولفات)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Nutritional supplement Zinc Sulfate Z-Sul
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup 120 ml

زی سل (زینک سولفات)


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ زی سل (زینک سولفات)
فهرست