ریواروکسابان 15

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Cardiovascular System Rivaroxaban
شکل دارویی دوز بسته بندی
Tablet 15 mg 30

ریواروکسابان 15


عمومی ریواروکسابان یک داروی ضد انعقاد است که با پیشگیری از تشکیل لخته خون، از بروز انسداد عروق و عوارض ناشی از آن جلوگیری می نماید.
لخته های خون می توانند در سیاهرگ های ناحیه پا، ریه، مغز یا قلب تشکیل گردند و باعث جلوگیری از خون رسانی مناسب به این نواحی شوند.
احتمال بروز این اتفاق در دوران نقاهت پس از جراحی ها یا در شرایطی که فرد ضربان قلب غیر طبیعی داشته باشد، افزایش می یابد.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ ریواروکسابان 15
فهرست