دیفرام لیتو

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antihistamines Diphenhydramine Hydrochloride (Sugar Free) Lito Difram®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup 12.5mg/5ml 120 ml

دیفرام لیتو


عمومی شربت دیفرام لیتو خوارزمی دارای اثر ضد هیستامین و ضد کولینرژیک است و باعث تسکین سرفه می شود . به دلیل داشتن کلرور آمونیوم داری اثر خلط آور و به دلیل داشتن اثر آنتی کولینرژیک باعث کاهش ترشحات نایژه می شود . در ضمن علایم احتقان را که اغلب با سرفه همراه است از بین می برد و با عث کاهش احتقان بینی و نایژه می شود .
گروه لیتو شربت هاي دارويي بدون قند است كه مناسب افراد دیابتی می باشد.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ دیفرام لیتو
فهرست