دیفرامیکس

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants Diphenhydramine / Ammonium Chloride / Soudium Diframix
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup 12.5 mg / 125 mg / 5 mg 60 ml

دیفرامیکس


عمومی شربت دیفرامیکس خوارزمی جهت تسکین سرفه، گلو درد و احتقان نایژه و بینی استفاده می شود. همچنین کلرور آمونیوم موجوددر شربت دیفرامیکس دارای اثر خلط آور می باشد. دیفرامیکس با دارا بودن اثر آنتی کولینرژیک باعث کاهش ترشحات نایژه و سرفه شده و احتقان بینی و نایژه را از بین می برد. از این دارو معمولاً سه بار در روز استفاده می‌شود. قبل از استفاده تکان داده شود و قبل از مصرف با پزشک مشورت شود.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ دیفرامیکس
فهرست