دیازپام

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics Diazepam
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup 2mg/5ml 120 ml

دیازپام


عمومی شربت دیازپام خوارزمی در كنترل اختلالات اضطراب يا براي تسكين كوتاه مدت علائم اضطراب و درمان علائم قطع مصرف الكل مصرف مي شود.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ دیازپام
فهرست