برینیل (دکسترومتورفان)

برینیل (دکسترومتورفان)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants Dextromethorphan HBR Brinyl®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup 15 mg/ 5 ml 60 ml

برینیل (دکسترومتورفان)


عمومی داروی دکسترومتورفان، برای درمان علامتی سرفه‌های بدون خلط (سرفه‌های خشک) ناشی از گلودرد ساده و سرماخوردگی یا محرک‌های استنشاقی به کار می‌رود.
این دارو با اثر مستقیم بر مرکز سرفه در بصل النخاع، بارتاب سرفه را تضعیف می‌کند.
عوارض جانبی واکنش های آنافیلاکتیک، صرع، افت تنفس، ناهماهنگی عضلات، توهم، گیجی، سرگیجه، تهوع، استفراغ
مقدار و نحوه مصرف تسکین موقت سرفه: کودک ۲-۵ سال:۵/۷ میلی گرم، ۳-۴ بار در روز. ماکزیمم دوز روزانه: ۳۰ میلی کرم. کودک ۶-۱۱ سال: ۱۵ میلی گرم، ۳-۴ بار در روز. ماکزیمم دوز روزانه: ۶۰ میلی گرم. کودک بالای 12 سال و بزرگسالان: ۳۰ میلی گرم، ۳-۴ بار در روز. ماکزیمم دوز روزانه: ۱۲۰ میلی گرم.
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ برینیل (دکسترومتورفان)
فهرست