برینیل (دکسترومتورفان اچ بی آر) شربت

برینیل (دکسترومتورفان) شربت

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants Dextromethorphan HBR Brinyl®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup 15 mg/ 5 ml 60 ml

برینیل (دکسترومتورفان) شربت


عمومی
عوارض جانبی واکنش های آنافیلاکتیک، صرع، افت تنفس، ناهماهنگی عضلات، توهم، گیجی، سرگیجه، تهوع، استفراغ
مقدار و نحوه مصرف تسکین موقت سرفه: کودک ۲-۵ سال:۵/۷ میلی گرم، ۳-۴ بار در روز. ماکزیمم دوز روزانه: ۳۰ میلی کرم. کودک ۶-۱۱ سال: ۱۵ میلی گرم، ۳-۴ بار در روز. ماکزیمم دوز روزانه: ۶۰ میلی گرم. کودک بالای 12 سال و بزرگسالان: ۳۰ میلی گرم، ۳-۴ بار در روز. ماکزیمم دوز روزانه: ۱۲۰ میلی گرم.
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ برینیل (دکسترومتورفان) شربت
فهرست