جیمترو (او آر اس)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Electrolytes ORS Gimetro®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Solution Multi Component 500 mL

جیمترو (او آر اس)


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ جیمترو (او آر اس)
فهرست