ترالژین

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Analgesics Anti-inflammatory Drugs and Antipyretics Tramadol Hydrochloride Tralegin®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Capsule 50 mg 30

ترالژین


عمومی اين دارو براي دردهاي متوسط و نسبتا شديد ( معمولاً بعد از اعمال جراحي و ارتوپدي و زنان مخصوصاً سزارين) به كار مي‌رود.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ ترالژین
فهرست