تاپ ویت (قطره مولتی ویتامین)

Top-Vit ( Multivitamin )

مشخصات

Category Generic Name Brand Name
Nutritional Agents and Vitamins Multivitamin Top-Vit
Dosage Form Dosage Packing
Drop 30 ml
Shelf Life
2 years

تاپ ویت (قطره مولتی ویتامین)


عمومی اطلاعات عمومی تست
عوارض جانبی عوارض جانبی تست
مقدار و نحوه مصرف مقدار و نحوه مصرف تست
هشدارها هشدارها تست
کاتالوگ فایل کاتالوگ
فهرست