بیسمونول

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Gastrointestinal Drugs Bismuth Subcitrate Bismonol
شکل دارویی دوز بسته بندی
Tablet 120 mg 30

بیسمونول


عمومی بیسمونول برای درمان زخمهای معده و روده و همراه با ساير داروها در درمان عفونت های گوارشی هليكوباكتر پيلوری مصرف مي شود.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ بیسمونول
فهرست