بیزوپرولول 5

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Cardiovascular System Bisoprolol Fumarate 5 mg
شکل دارویی دوز بسته بندی
F.C TABLET 5 mg 30

بیزوپرولول 5


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ بیزوپرولول 5
فهرست