بیزوپرولول 10

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Cardiovascular System Bisoprolol Fumarate 10 mg
شکل دارویی دوز بسته بندی
F.C TABLET 10 mg 30

بیزوپرولول 10


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ بیزوپرولول 10
فهرست