بن ول (کلسیم سیترات + منیزیم + ویتامین د 3)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Nutritional Agents and Vitamins Calcium Citrate + Mg + D3 Bone-Well®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Tablet 250/125 mg/ 200 IU 60

بن ول (کلسیم سیترات + منیزیم + ویتامین د 3)


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ بن ول (کلسیم سیترات + منیزیم + ویتامین د 3)
فهرست