ایزونیازید 300

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antibacterial Drugs Isoniazid
شکل دارویی دوز بسته بندی
Tablet 300 mg 100

ایزونیازید 300


عمومی ایزونیازید همراه با سایر داروهای ضد سل در درمان سل و به تنهایی برای پیشگیری از بروز این بیماری مصرف می شود.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ ایزونیازید 300
فهرست