ایزونیازید

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antibacterial Drugs Isoniazid
شکل دارویی دوز بسته بندی
Tablet 100,300 mg 100

ایزونیازید


عمومی ایزونیازید همراه با سایر داروهای ضد سل در درمان سل و به تنهایی برای پیشگیری از بروز این بیماری مصرف می شود.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ ایزونیازید
فهرست