ایبروتینیب

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antineoplastic
شکل دارویی دوز بسته بندی
Capsule 70 mg , 140 mg 90

ایبروتینیب


عمومی این دارو یک مهار کننده ی آنزیم کیناز و با اثر آنتی نئوپلاسم می باشد که در برخی اختلالات خونی مانند Mouttle cell lymphoma, CLL, SLL, Waldenstrom Macroglobulinemia, Marginal zene lymphoma و GVHD مزمن تجویز می گردد. ایبروتینیب با مهار برگشت ناپذیر بروتون تیروزین کیناز (BTK)، مانع عملکرد گیرنده های آنتی ژنی B-Cell ها و سایتوکاین ها می شود و در نتیجه می تواند بدخیمی های ناشی از تکثیر غیر طبیعی سلول های B خون را مهار نماید.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ ایبروتینیب
فهرست