جاریبت 10 (امپاگلیفلوزین)

جاریبت 10 (امپاگلیفلوزین)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antidiabetic Drugs Empagliflozin Jaribet
شکل دارویی دوز بسته بندی
Tablet 10 mg 30

جاریبت 10 (امپاگلیفلوزین)


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ جاریبت 10 (امپاگلیفلوزین)
فهرست