آیروسول (آهن لیپوزومال) قطره

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Nutritional Agents and Vitamins Liposomal Iron Irosol®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Oral Drops 7mg / 1 ml 30 ml

آیروسول (آهن لیپوزومال) قطره


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ آیروسول (آهن لیپوزومال) قطره
فهرست