آیروسول (آهن لیپوزومال)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Nutritional Agents and Vitamins Liposomal Iron Irosol®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Oral Drops 7mg / 1 ml 30 ml

آیروسول (آهن لیپوزومال)


عمومی آیروسول (آهن لیپوزومال) یک مکمل غذایی بسیار عالی است که حاوی آهن مورد نیاز روزانه نوزادان و کودکان را تامین می‌ نماید. یون آهن در این قطره در داخل لایه فسفولیپید و استرهای سوکروز اسیدهای چرب قرار گرفته و لیپوزوم‌های حاوی آهن به صورت دست نخورده از روده جذب می‌شوند. پایداری آهن در فرمول لیپوزومال بهتر است. از آنجا که آهن درون ساختار لیپوزومی به راحتی از طریق سلول‌های دیواره روده جذب می‌شود، جذب و فراهمی زیستی آن نیز بهبود یافته است و به علت عدم تماس مستقیم مولکول‌های آهن با دستگاه گوارش، فاقد عوارض گوارشی شایع آهن، طعم بد و خاصیت سیاه کردن دندان‌ها است. نوزادان و کودکان 1 تا 3 سال می‌توانند از این محصول استفاده کنند.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ آیروسول (آهن لیپوزومال)
فهرست