آیروزاد (ویتامین آ + د + آهن + زینک) قطره

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Nutritional Agents and Vitamins Vitamin A+ D+ Iron+ Zinc Irozad®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Oral Drops Multi Component 15 ml

آیروزاد (ویتامین آ + د + آهن + زینک) قطره


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ آیروزاد (ویتامین آ + د + آهن + زینک) قطره
فهرست