سلراید (سدیم کلراید)

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Electrolytes Sodium Chloride-Nasal Soluride
شکل دارویی دوز بسته بندی
Spray 20ml

سلراید (سدیم کلراید)


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ سلراید (سدیم کلراید)
فهرست