دامینکس گات (دی سیکلومین هیدروکلراید)

دامینکس گات (دی سیکلومین) شربت

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antimuscarinic Dicyclomine Hydrochloride Daminex Gut®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup 10mg/5ml 60ml

دامینکس گات (دی سیکلومین) شربت


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ دامینکس گات (دی سیکلومین) شربت
فهرست