ویتامین ث + روی

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Nutritional supplement
شکل دارویی دوز بسته بندی
Capsule 300mg/10mg 30

ویتامین ث + روی


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ ویتامین ث + روی
فهرست