برینیل لیتو

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants Dextromethorphan HBR Lito Brinyl®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup 15 mg/ 5 ml 120 ml

برینیل لیتو


عمومی شربت برینیل لیتو، برای درمان علامتی سرفه‌های بدون خلط (سرفه‌های خشک) ناشی از گلودرد ساده و سرماخوردگی یا محرک‌های استنشاقی به کار می‌رود.
این دارو با اثر مستقیم بر مرکز سرفه در بصل النخاع، بارتاب سرفه را تضعیف می‌کند.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ برینیل لیتو
فهرست