سالبوتامول لیتو

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Bronchodilator and Anti-asthma drugs Salbutamol
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup 2mg/5 ml 120 ml

سالبوتامول لیتو


عمومی سالبوتامول در درمان بیماری آسم استفاده می شود. سالبوتامول و به‌طور کلی بتا۲ آگونیست‌ها به عنوان قویترین برونکودیلاتورها و به‌عنوان خط‌اول در درمان حمله آسم استفاده می‌شوند. سالبوتامول هم به عنوان داروی اصلی و سریع الاثر در درمان حمله‌های‌آسم و هم به عنوان داروی نگهدارنده در موارد آسم مزمن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لیتو گروه شربت های بدون قند خوارزمی با طعمی بی نظیر

عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ سالبوتامول لیتو
فهرست