روماکین 200

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Analgesics Anti-inflammatory Drugs and Antipyretics Hydroxichloroquine Sulfate Rheumaqin
شکل دارویی دوز بسته بندی
Tablet 300/10 mg 100

روماکین 200


عمومی هیدروکسی کلروکین از دسته داروهای DMARDو یک داروی ضد مالاریا می باشد که جهت پیشگیری از مالاریا یک تا دو هفته پیش از مواجهه یا سفر به منطقه آلوده و درمان حملات حاد مالاریا تجویز می‌گردد همچنین این دارو به صورت off lableدر درمان SLE ( لوپوس اریتماتولوز) رماتوئید آرتریت، پورفیری کوتانئا تاردا و بیماری های دیگری نظیر Qfever و primary syogren syndrome نیز تجویز می گردد.
‎این دارو به صورت قرص خوراکی ۲۰۰ میلی گرم موجود میباشد.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ روماکین 200
فهرست