داپیتکس

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Antidepressant Dapoxetin Dapitex
شکل دارویی دوز بسته بندی
Tablet 30 mg 6

داپیتکس


عمومی داپیتکس یا Dapoxetine یک داروی ضد افسردگی مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) است که به طور ویژه برای درمان انزال زودرس ساخته شده است. زمان انزال را افزایش می دهد و می تواند کنترل انزال را بهبود بخشد. داپوکستین برای استفاده در زنان در نظر گرفته نشده است.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ داپیتکس
فهرست