بلتیل (برم هگزین اچ سی ال) شربت

بلتیل (برم هگزین) شربت

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants Bromhexine HCL Beltyl®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup 4 mg/ 5 ml 60 ml

بلتیل (برم هگزین) شربت


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ بلتیل (برم هگزین) شربت
فهرست