بلتیل

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants Bromhexine HCL Beltyl®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup 4 mg/ 5 ml 60 ml

بلتیل


عمومی شربت بلتیل (برم هگزین) برای رفع سرفه و خلط سینه تجویز می‌شود. بلتیل به برخی از افراد با بیماری‌های تنفسی و یا سرماخوردگی تجویز می‌شود که دچار سرفه و تنگی نفس هستند.
برم‌ هگزین معمولاً به صورت شربت یا قرص به عنوان خلط آور (رقیق‌ کننده ترشحات موکوسی) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برم هگزین با تحریک غدد مخاطی نایژه و تغییر ترکیبات گلیکوپروتئینی موجود در ترشحات، موجب کاهش چسبندگی ترشحات و خروج آنها (به صورت خلط) می‌گردد.
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ بلتیل
فهرست