اونستین (اوندانسترون) قرص

اونستین (اوندانسترون) قرص

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Gastrointestinal Drugs Ondansetron Onestin®
شکل دارویی دوز بسته بندی
F.C Tablet 4 mg 100

اونستین (اوندانسترون) قرص


عمومی
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ اونستین (اوندانسترون) قرص
فهرست