انستین 4

مشخصات دارویی

گروه درمانی نام ژنریک نام تجاری
Gastrointestinal Drugs Ondansetron Onestin®
شکل دارویی دوز بسته بندی
Syrup 4mg/5ml 60 ml

انستین 4


عمومی انستین در درمان حالت تهوع و استفراغ مخصوصاً آنهایی که در اثر شیمی درمانی و رادیوتراپی ایجاد شده اند کاربرد دارد. هم چنین پیشگیری و درمان تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی مورد استفاده واقع می شود
عوارض جانبی
مقدار و نحوه مصرف
هشدارها
کاتالوگ کاتالوگ انستین 4
فهرست