واحد بازاریابی شرکت داروسازی خوارزمی فعالیت خود را از ابتدای سال 1395 به شکل حرفه ای آغاز کرده است .

این واحد با هدف سنجش نیاز روز بازار دارویی ایران تلاش نموده تا در بهبود وضعیت سلامت ایران تاثیر گذار باشد . لذا در این راستا اهداف و برنامه های سازمانی و اجرایی خود را لحاظ نموده است .

 

 

در واحد بازاریابی داروسازی خوارزمی بخش های مختلف و هدفمندی شامل معرفی علمی ، کنترل و سازماندهی فروش هدفمند ، تحقیقات بازار داخلی ، تحقیقات بازاریابی بازار جهانی ( صادرات ) ، تبلیغات و بخش بازاریابی دیجیتال در نظر گرفته شده است .

 

واحد بازاریابی با بهره گیری از نمایندگان علمی مجرب شروع به برقراری ارتباط با پزشکان جهت معرفی بهتر محصولات و دریافت نقطه نظرات جامعه پزشکی ایران نموده است . در حال حاضر تمامی مناطق تهران و شهرستان های شمالی کشور و همینطور استان خراسان توسط نمایندگان علمی پوشش داده شده و دیگر استانها نیز به زودی تحت پوشش قرار خواهند گرفت .